Lid worden van een schietsportvereniging heeft ten opzichte van het lid worden van een andere sportvereniging extra voeten in aarde. Dit heeft te maken met het feit dat er op de vereniging met vuurwapens en munitie wordt omgegaan. De vereniging moet bij aanname van nieuwe leden voldoen aan wet- en regelgeving, alsmede aan de certificeringseisen van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA). Dit alles zorgt ervoor dat de veiligheid voor een ieder maximaal wordt gegarandeerd.

De minimum leeftijd om lid te worden is 16 jaar.

Introducee

De eerste kennismaking met onze vereniging betekent meestal ook een eerste kennismaking met de schietsport. Voor deze kennismaking dien je een geldig legitimatiebewijs te overleggen en mag je onze vereniging drie maal bezoeken als introducé. Je krijgt dan de gelegenheid om met een geweer of pistool te schieten onder begeleiding van een instructeur. Tijdens de introductie krijgt u een beknopte instructie, gericht op een leuke maar verantwoorde kennismaking met de schietsport. Als u besluit lid te worden van onze vereniging, kunt u zich laten inschrijven bij het bestuur als aspirant lid

Aanmelding als lid

Als je na de introductie bezoeken besluit dat je lid wilt worden van de SV Maasland, moet de SV Maasland je als lid aanmelden bij de KNSA. Voor deze aanvraag is het noodzakelijk om :

  • Het ingevulde aanmeldingsformulier in te leveren

  • Een geldig ID bewijs te overleggen

  • De eigen verklaring in te leveren

  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG af te halen bij gemeente) te overleggen

Als hieraan is voldaan, kan de aanmelding bij de KNSA plaatsvinden.

De KNSA kosten worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de KNSA en bedragen op dit moment  €42,50.

De jaarlijkse contributie voor de  SV Maasland, inclusief de KNSA kosten, bedraagt op dit moment €142,50 en kan in één- of twee keer betaald worden.